Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk Anglický jazyk zameraný na rozvoj komunikačných zručností a fonematického rozlišovania hlások.
Bodliačik Detský folklórny tanečný súbor zoznamuje deti s tancami a piesňami turčianskeho regiónu. Programové pásma, ktoré si deti nacvičia počas školského roka budú prezentované na slávnostiach obce i školy. Záujmový útvar je súčasťou ŠKD.
Hasičský krúžok Mladí záchranári sa naučia narábať s vodou, ohňom,dozvedia sa o výbave DHZ Blatnica a na praktických cvičeniach sa naučia podávať rýchlu zdravotnú pomoc. Krúžok vedie Jozef Ferenčík.
Lukostreľba Športový krúžok pre deti, ktoré majú bystré oko, pevnú ruku a chuť strieľať na terč pod vedením Róberta Paškuliaka.
Maškrtníček
Tuláčik Turisticko-cestovateľský krúžok, ktorý ponúka iný pohľad na známe miesta a udalosti, umožní získať jedinečné skúsenosti, zážitky a stretnutia.
Všetkovedko Záujmový útvar určený zvedavým druhákom, ktorí chcú spoznať okolitý svet, nemajú strach z hlavolamov, radi riešia hádanky a záhady. Zážitkovou formou rozvíja komunikačné a čitateľské zručnosti žiakov, prehlbuje vedomosti z gramatiky, podnecuje logické myslenie a správny úsudok.

© aScAgenda 2019.0.1124 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Blatnica
    č. 310, 038 15 Blatnica
  • +421 x 43 4948 225

Fotogaléria