Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Blatnica
  č. 310, 038 15 Blatnica
 • +421 x 43 4948 225
  0904 018 579
Počet návštev: 133120
Sobota 19. 6. 2021

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V utorok 8. júna 2021 bola vďaka ochote, šikovnosti, dobrovoľníckej práci a finančnému príspevku štyroch členov Dobrovoľného hasičského zboru Blatnica v areáli školského dvora znovu vybudovaná prírodná učebňa. Za výkopové práce, presné meranie, osádzanie a betónovanie stĺpikov ĎAKUJEME:

  • bratom Jankovi a Jozefovi Ferenčíkovcom
  • Miroslavovi Feriančíkovi a
  • Paľkovi Marčekovi.

  V nasledujúcich dňoch sa na dokončovacích prácach podieľal náš školník. Upevňoval drevené dosky na lavičky a stoly, obrúsil ich a ošetril náterom.

 • Vo štvrtok 10. júna 2021 k nám zavítali lektori Maťo a Peťo z Centra environmentálnej výchovy z Turčianskej Štiavničky. Naši druháci a štvrtáci si s nimi zábavnou formou zopakovli nadobudnuté poznatky z hodín prírodovedy a prvouky.

  Odmenou pre každého aktívneho žiačika bol kúsok kože exotického hada a zábavný časopis o činnosti CEV a o živote ich "domácich" maznáčikov.

  Tešíme sa na budúci školský rok a veríme, že epidemiologická situácia nám dovolí cestovať, navštíviť anglický park, turčianske vodné serpentíny a na vlastné oči vidieť a dotknúť sa leguána, chameleóna, tarantuly, činčily a ďalších zaujímavých živočíchov v Turčianskej Štiavničke.

 • Z grantového projektu Nadácie Volkswagen Slovakia ,,VITAMÍNOVÁ ZÁHRADA" sme mohli zakúpiť materiál na výrobu vonkajších lavičiek.

  Šikovné ruky nášho školníka sa postarali zhotovili 8 kusov prenosných lavičiek, ktoré budeme môcť využiť nielen v exteriéri školského dvora:

  - na čitateľské chvíľky,

  - diskusné kruhy,

  - cvičenie na telesnej a športovej výchove,

  - činnosti v rámci ŠKD,

  - a spoločenské podujatia s rodičmi a priateľmi školy.

 • V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ Nadácie Volkswagen Slovakia a v rámci nej sa nám podarilo získať finančnú podporu vo výške 1 000 eur pre náš projekt ZÁHRADKA PLNÁ VITAMÍNOV“.

  Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 oddialila naše plány a realizáciu projektu sa nám podarilo ukončiť až v apríli 2021.

  Cieľom projektu bolo zmeniť časť školského pozemku na záhradu, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka nielen na vyučovanie prírodovedných predmetov, ale i ako oddychová zóna. Chceli sme žiakom ponúknuť ekologické miesto na sebarealizáciu, poznávanie a praktické vzdelávanie, relax a priamy kontakt s rastlinami.

 • PAPIER je najrozšírenejší materiál na svete, ktorý ľudia v minulosti i súčasnosti používajú na písanie a kreslenie.

  Na Slovensku sa s jeho výrobou začalo v 15. storočí. Známa papiereň vznikla v roku 1829 v obci Dolný Harmanec. Založil ju banskobystrický kupec Franz Sigmund Leicht. V roku 1880 obchodník Jakub Klein založil továreň na výrobu celulózy a papiera aj v Ružomberku.

  Prečo je potrebné separovať papier?
  · 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov,
  · papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu,
  · celková ročná produkcia papiera je 800 kg na 1 obyvateľa SR,
  · papier je možné veľmi dobre a ľahko recyklovať (5–8-krát) a následne kompostovať,
  · z recyklovaného papiera sa vyrábajú kvalitné výrobky,
  · recyklácia papiera znižuje konečné ceny tohto materiálu pre spotrebiteľov,
  · vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa,
  · recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%,
  · recyklácia 1 tony starého papiera pri výrobe ušetrí toľko elektrickej energie, koľko by stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín

 • Zber papiera patrí každoročne k tradičným formám šetrenia prírodných zdrojov na našej škole. V období rastúceho zaťaženia ovzdušia škodlivými plynmi je ochrana stromov nevyhnutná.

  Prijmite našu výzvu a zapojte sa v dňoch 14. - 17. mája 2021 do zberu papiera.

  1 tona zberového papiera = 17 zachránených stromov

 • Milé mamičky, mamulienky, staré mamy a babičky,

  želáme Vám krásny sviatočný deň - nech je každý deň v kalendári druhou májovou nedeľou a dostávate od svojich blízkych mnoho láskyplných prekvapení a objatí.

  Kolektív žiakov a pracovníkov ZŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Blatnica
  č. 310, 038 15 Blatnica
 • +421 x 43 4948 225
  0904 018 579

Fotogaléria