Navigácia

O škole

Základná škola v Blatnici je  neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity. Podľa zriaďovacej listiny,  s účinnosťou od 1. januára 2002 vydanej obcou dňa 27. 12.2001, je jej zriaďovateľom obec Blatnica..

Škola sa nachádza v malebnom prírodnom prostredí v blízkosti Gaderskej a Blatnickej doliny  v centre obce Blatnica.

Budova školy má kapacitu 3 triedy, jedna odborná učebňa (počítačová)  a knižnica. 

Žiaci  sa  vyučujú v dvoch spojených triedach.  Škola má jedno  oddelenie ŠKD.

Nakoľko sa škola nachádza v obci s  malou bytovou zástavbou a ťažšou dopravnou dostupnosťou, obvod je na potencionálnych žiakov veľmi malý. Školu napĺňajú na 100% iba deti z obce. Na druhej strane, malý počet žiakov v triedach predurčuje školu ku kvalitnému vzdelávaniu. Každý žiak  má možnosť vyniknúť a prezentovať sa  na verejnosti, na rôznych  podujatiach a súťažiach.

Naša škola sa snaží byť školou rodinného typu, kde každý každého pozná a nikto nie je prehliadaný, nikto nie je v anonymite. Tvorivosť, priateľská atmosféra bez stresov, podnetné prostredie, tvoriví učitelia, žiadne patologické javy  sú základné prednosti našej školy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Blatnica
    č. 310, 038 15 Blatnica
  • +421 x 43 4948 225

Fotogaléria